Các điều lầm tưởng về bệnh hôi miệng

Mọi người thường nghĩ có thể phân biệt được mùi hơi thở của mình bằng cách hà hơi. Tuy nhiên bạn không thể đánh giá được mùi hôi miệng của mình bởi vì bạn đã quá quen với nó....