Lợi ích cảu chỉnh nha niềng răng thẩm mỹ

Những trường hợp cần phải chỉnh nha niềng răng

Chỉnh nha niềng răng là phương pháp được dùng để điều trị các bất thường về răng, sắp xếp các răng một cách có trật tự vào đúng vị trí và đều đặn, cải thiện thẩm mỹ cũng như chức năng ăn. Vậy những t...