Nhổ răng khôn có trồng lại được hay không

Nhổ răng khôn có trồng lại được không? Răng khôn loại răng mọc cuối cùng thường gặp ở độ tuổi mọc răng không 17-25 tuổi tùy vào cơ địa của mỗi người. Răng không nếu mọc sai lệch hoặc mọc ngầm ảnh hưở...