15 tuổi răng vẫn nhỏ và thưa phải thế nào

Khi bạn đạt đến đổ tuổi 15 thì khuôn răng của bạn đã hoàn thiện khá đầy đủ nhưng răng khôn thì vẫn chưa hình thành. Quan trọng hơn đây là thời điểm khung xương hàm được hoàn thiện chuẩn nhất và ở nữ ...